Dla Firm


Potrzebują Państwo pracowników otwartych na naukę i garnących się do pracy? Znajdziemy dla Państwa taką kadrę.

Organizujemy staże i praktyki zawodowe dla młodzieży z całej Europy. Najliczniejsze grupy praktykantów, które gościmy, pochodzą z Polski, Włoch i Hiszpanii, jednak współpracujemy również ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi z innych krajów europejskich.
Specjalizujemy się w goszczeniach na Malcie. Tu mamy też swoje biuro.

Współpracując z nami, mają Państwo okazję nawiązać kontakt z potencjalnymi pracownikami. Stają się też Państwo mentorami dla młodzieży, która chce się uczyć i rozwijać. To szansa, by kształtować nowe pokolenie pracowników zgodnie z wartościami panującymi w Państwa firmie a także, by przekazać swoją wiedzę i najlepsze praktyki tym, którzy być może nigdy nie dostaliby takiej szansy w swoim kraju.

Na czym polega współpraca

To my organizujemy zakwaterowanie oraz zapewniamy uczniom utrzymanie, w tym wyżywienie. Nie muszą się Państwo martwić o procedury i dokumentację – dopilnujemy, by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. W razie potrzeby zadbamy także o to, by młodzież miała odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Państwa zadaniem będzie umożliwienie odbycia praktyk lub stażu. Młodzież odbywa staż zgodnie z ich szkolnym programem, który jest ściśle związany z danym zawodem. Po Państwa stronie będzie umożliwienie uczniom nauki zawodu zgodnie z tymi wytycznymi. O szczegółach zawsze informujemy na początku, aby firmy mogły świadomie podjąć decyzję.
Zawsze dopasowujemy stażystów i ich oczekiwania do wymagań i możliwości firm goszczących.

Na staże wysyłamy osoby przeszkolone, tj. po kursach zawodowych w szkole i mówiące po angielsku w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Przed wyjazdem prowadzimy kursy językowe pod kątem komunikacji w miejscu pracy.

Czas pobytu trwa z reguły kilka tygodni

Możemy pomóc Państwu pozyskać stażystów praktycznie dla większości branż. Dla przykładu mamy doświadczenia m.in. z zakresu hotelarstwa, turystyki, handlu, informatyki, ekonomii, budowy maszyn, logistyki, rolnictwa czy księgowości. Jeśli chcą Państwo, wiedzieć, czy możemy pozyskać stażystów dla Państwa firmy – proszę się z nami skontaktować. Sprawdzimy to i odpowiemy.

Działamy w oparciu o fundusze unijne i z poszanowaniem przepisów prawnych. Współpracujemy przede wszystkim ze szkołami, a staże czy praktyki są najczęściej realizowane w ramach obowiązującego programu nauczania.

Korzyści:

  • Pozyskają Państwo pracowników, którzy chcą się uczyć i pracować, oraz szansę, że w przyszłości zasilą oni Państwa kadrę.
  • Wywrą Państwo realny wpływ na rozwój europejskiej młodzieży.
  • Możemy pomóc Państwu w pozyskiwaniu środków unijnych na lokalne inwestycje w przedsiębiorstwie.
  • Otrzymają Państwo tytuł Partnera VET – instytucji pomagającej młodym uczestnikom na ich drodze kariery zawodowej.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami!